Dagens andagt  |  Forfatterne  |  Om andagtsbog.dk

20. april:

Jesu magt er dinI tiden efter sin opstandelse viste Jesus sig for disciplene, var sammen med dem og snakkede med dem, som han plejede. Det må have været skønt for disciplene, og det må have været lidt af en skuffelse, da Jesus tog tilbage til himlen. Hvordan skulle de nu klare sig? Jo, de kunne da nok fortælle om Jesus, men hvordan skulle de overbevise folk om, at han var Guds søn? Jesus havde jo gjort undere, der talte for sig selv.

Men inden han blev taget op til himlen, sagde han til dem: "Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen. Den, der tror og bliver døbt, skal frelses, men den, der ikke tror, skal dømmes. Og disse tegn skal følge dem, der tror: I mit navn skal de uddrive dæmoner, de skal tale med nye tunger, og de skal tage på slanger med deres hænder, og drikker de dødbringende gift, skal det ikke skade dem; de skal lægge hænderne på syge, så de bliver raske" (Mark 16,15-18).

Jesus giver sine disciple samme magt og myndighed, som han selv havde! Mon ikke disciplene har haft travlt med at komme af sted og se, om det virkelig passede? Kunne Jesus virkelig helbrede gennem deres hænder? Kunne han virkelig beskytte dem mod slangebid? Det kunne han åbenbart, for bibelteksten fortsætter sådan her: "Men de drog ud og prædikede alle vegne, og Herren virkede med og stadfæstede ordet ved de tegn, som fulgte med" (Mark 16,20).

Når vi er døbt og tror på Jesus, bliver vi frelst akkurat som de første disciple. Og når vi fortæller om Jesus, kan han beskytte os mod alt ondt, akkurat som han beskyttede de første disciple.
MD