Dagens andagt  |  Forfatterne  |  Om andagtsbog.dk

6. juli:

Arktis smelterVandet i verdenshavene bliver varmere. For ca. 40 år siden var hav-isen ved Nordpolen 3 meter tyk - nu er den 1,8 meter. På ca. 30 år er 10-15 % af hav-isen ved Nordpolen smeltet. Det er et område, der er større end Frankrig. Og det fortsætter. Hvordan kan det være, at temperaturen på jorden stiger? Hvorfor sker der store klimaforandringer i disse år?

Klimaet ændrer sig - efter mange forskeres mening - fordi vi er i færd med at forurene jorden med drivhusgasser og andet godt. Kulkraft og udstødning fra biler sender gasser ud, der bevirker, at jorden ligesom befinder sig i et drivhus. Det har fremkaldt voldsommere storme, skybrud med masser af nedbør og dermed ødelæggelser og katastrofer.

Vi mennesker er gode til at opfinde ting, der kan gøre livet lettere. Vi er ret kreative. På det punkt ligner vi Gud, der har skabt os. Han var sandelig også god til at finde på, da han skabte universet! Det er bare ret katastrofalt, at vi ikke er mere forudseende. Vi tænker: Kan opfindelsen hjælpe os nu og her - så er det fint! At bilen forurener med sin udstødning - tja ... det prøver vi nærmest at se bort fra. Problemet er nok ikke så stort, tænker vi og lukker øjnene for det. Og en dag så brækker den tynde is under den grønlandske jæger, og vi står selv med tæerne i vand.

Hvordan lærer vi at passe bedre på jorden? Det er ikke ligegyldigt, hvordan vi løser den opgave. Gud har givet os både fornuft og hjerte med følelser i, for at vi skal passe på jorden, indtil Jesus kommer igen. Læs 1 Mos 1,26-30.

Kære Gud! Hjælp os til at tage det ansvar på os!
MB