Dagens andagt  |  Forfatterne  |  Om andagtsbog.dk

2. august:

Før begyndelsen"I begyndelsen var Ordet ... og Ordet var Gud" (Joh 1,1).

I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden; sådan læser vi på side et i Bibelen. Men før det hvad fandtes da?

Måske har du - som jeg - utallige gange stået over for storgrinende kammerater, der mente, at nu havde de krammet på dig, for hvordan ville du forklare, hvad der fandtes før verdens begyndelse?

"Gud fandtes," har du måske svaret. Så endnu mere latter: "Men hvad var der så før Gud?"

Og det kan da både synes interessant og sjovt at stille den slags spørgsmål, for selvfølgelig kan hverken du eller jeg eller nogen som helst anden svare på den slags - og alligevel vil vi gerne kende svarene.

Problemet opstår, når man forsøger at bortforklare Guds eksistens med den menneskelige hjernes utilstrækkelighed. For ingen vil vel benægte universets uendelighed, bare fordi ingen af os rigtig forstår det! Eller at kærligheden findes, fordi den hverken kan måles eller vejes!

Hvad jeg vil sige med det her er, at vi kan spekulere over en masse filosofiske emner, f.eks. hvad der fandtes før begyndelsen; men spekulationerne er nogle gange meningsløse. Jeg tror, at Gud altid har eksisteret og altid vil eksistere, fra evighed til evighed - og det er komplet uforståeligt. Men hvad jeg tror, betyder nu ikke så meget.

Nej, det væsentlige er, at vi forstår, at verden nødvendigvis må rumme en masse ubesvarede spørgsmål. Vi kan ikke rumme det hele. Og vi skal ikke rumme det hele. Du skal ikke rumme det hele. For det gør Gud.
TT