Dagens andagt  |  Forfatterne  |  Om andagtsbog.dk

22. oktober:

Peter tester Jesus



En dag sagde Jesus til sine disciple, at de skulle sejle til den anden side af Genesaret Sø, så ville han komme senere. Disciplene sejlede ud, men midt på søen blæste det op, og de måtte kæmpe hårdt mod høje bølger.

Pludselig så de en hvid skikkelse ude på søen - det lignede et spøgelse. De blev skrækslagne. Men det havde de ikke behøvet at blive, for det var Jesus, som var på vej ud til båden. Han sagde til dem, at de ikke skulle være bange. Peter, en snakkesalig discipel, sagde, at hvis det virkelig var Jesus, så skulle han bede Peter komme ud til ham. Det gjorde Jesus virkelig, og Peter kravlede over rælingen og ud på det oprørte hav. Mens Peter havde sine øjne rettet mod Jesus, kunne han gå på vandet. Men så fik han øje på det frådende hav omkring sig, og der gik panik i ham. Han har måske tænkt på det absurde i, at han kunne gå på vandet - det ved vi ikke. Men i hvert fald rettede han sin opmærksomhed væk fra Jesus og hen på bølgerne. Da blev han bange og begyndte at synke. Så råbte han til Jesus, som straks tog hans hånd og sagde: "Du lidettroende, hvorfor tvivlede du? Hvorfor tvivlede du på mig? Hvorfor tvivlede du på, at bølgerne kunne bære, når jeg havde sagt, de kunne?"

Jesus og Peter kom om bord i båden, og straks lagde stormen sig. I båden måtte Peter falde på knæ for Jesus. Han havde set, hvor lille han var i forhold til Jesus. Alligevel - på trods af Peters tvivl - ville Jesus redde ham fra bølgerne.

Sådan vil Jesus også redde os, når vi rækker hænderne ud til ham!

Læs Matt 14,26-33.
SB