Hvad er førstehjælp?

Førstehjælp er den første behandling af en person, der er kommet til skade eller pludselig er blevet syg. Det er også det grundlæggende niveau af medicinsk behandling, der kan ydes, før der er professionel lægehjælp til rådighed. Førstehjælp kan udføres af alle med minimal uddannelse, og det kan gøre forskellen mellem liv og død.

En hjertestarter er et apparat, der afgiver et elektrisk stød til hjertet for at genoprette den normale hjerterytme. De bruges typisk i tilfælde af hjertestop, hvilket er når hjertet holder helt op med at slå. En hjertestarter kan være eksterne eller implanterede, og de kan anvendes i kombination med andre behandlinger som f.eks. hjertelungeredning (hjerte-lunge genoplivning).

Eksterne hjertestartere er håndholdte apparater, der afgiver et elektrisk stød via padler eller plastre, der anbringes på personens bryst. Implanterbare defibrillatorer er kirurgisk implanteret under huden og afgiver et elektrisk stød gennem ledninger (kabler), der er forbundet til hjertet.

Defibrillering er en livreddende behandling, der kan anvendes i tilfælde af hjertestop. Det er vigtigt at huske, at defibrillering kun er en del af HLR, og at den bør anvendes i kombination med andre behandlinger som f.eks. brystkompressioner og mund-til-mund-genoplivning.

Hvis du ser en person, der ikke reagerer og ikke trækker vejret, skal du straks ringe 112 og påbegynde HLR. Hvis der er en automatiseret ekstern defibrillator (AED) i nærheden, skal du bruge den som anvist. Ellers skal du fortsætte med at udføre Giv hjertemassage, indtil der kommer professionel hjælp.

Når du bruger en AED, skal du følge instruktionerne på apparatet og være opmærksom på anvisningerne. Placer padlerne eller plastrene på personens brystkasse som anvist, og giv stød som anvist. Hvis personen ikke kommer til bevidsthed igen efter et stød, skal du fortsætte med HLR og gentage processen.

Det er vigtigt at huske, at defibrillering kun er en del af HLR og bør anvendes i kombination med andre behandlinger som f.eks. brystkompressioner og mund-til-mund-genoplivning. Målet med HLR er at holde blodet i gang til hjernen og andre vitale organer, indtil professionel lægehjælp kommer frem.

Andre former for førstehjælp

Der er mange andre former for førstehjælp, blandt andet:

– administration af HLR

– standsning af blødninger

– forbinding af sår

– skinne af brækkede knogler

– behandling af forbrændinger

– behandling af varmeudmattelse og hedeslag

– behandling af hypotermi

– og meget mere

Førstehjælp er den første behandling af en person, der er kommet til skade eller pludselig er blevet syg. Det er også det grundlæggende niveau af medicinsk behandling, der kan ydes, før der er professionel lægehjælp til rådighed. Førstehjælp kan udføres af alle med minimal uddannelse, og det kan gøre forskellen mellem liv og død.